Kohár Endrére emlékezve

Kohár Endre bátyámhoz ötven éves kapcsolat fűzött. Tizenhét évig kollégám, hivatali

felettesem volt a B-A- Z Megyei Tanács Kereskedelmi Osztályán. Az évek során sok

segítséget, támogatást kaptam tőle. Szívesen emlékszem vissza többek között egy évente

visszatérő, nagyszabású megyei kereskedelmi és vendéglátó rendezvénysorozatra, amelynek ő

volt a titkára, de a szervezés dandárját rám bízta.

Kapcsolatunk az évek során túlnőtt a főnök-beosztott viszonyon, leginkább baráti, talán apa-

fiú kapcsolathoz hasonlított.

Később hosszú évekig ugyanannak a nyugdíjas klubnak voltunk a tagjai, ahol gyakorta

találkoztunk a különböző programokon, kirándulásokon, ilyen esetekben kölcsönösen

tájékoztattuk egymást életünk alakulásáról. A barátságunk töretlen maradt. Tiszteltem

jóindulatáért, korrekt magatartásáért, szellemes gondolataiért, amelyeket mindig ragyogóan

megfogalmazva tudott előadni. Ő pedig méltányolta a barátságomat, szeretetemet.

Most, amikor elköszönök Tőle, a Közigazgatási Nyugdíjasok Egyesülete nevében is teszem,

hiszen mindketten aktívan közreműködtünk abban, hogy az egyesület eseményei

színvonalasak, érdekesek, vonzóak legyenek a tagok számára.

Endre bátyám példamutató kitartással járt a klub eseményeire, addig, amíg egészsége lehetővé

tette. A közös összejöveteleken szívesen szerepelt, verseket mondott, anekdotázott, érdekes

történeteket adott elő. Szerepléseit nagy várakozás előzte meg, a tagok mindig érdeklődéssel,

kíváncsisággal figyeltek mondanivalójára.

Mikor úgy érezte, megromlott egészségi állapota miatt már nem képes tovább a közös

eseményeken részvenni, az egyesület elnök-asszonyán keresztül elköszönt az egyesület

tagjaitól. Most pedig mi köszönünk el Tőled, Nyugodj békében!.

Bredács László

Comments are closed.